RSS
Startsidan Rudbecksgymnasiet

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Det finns fem Introduktionsprogram. Vilket program du ska gå beror på målet du har med utbildningen.

På Introduktionsprogrammen kan du läsa upp dina grundskolebetyg, ha praktik eller lära dig ett yrke.

Enskilt samtal innan antagning

Alla elever som inte blir behöriga till nationella program kallas till ett enskilt samtal. Till samtalet kallas också målsman. Under samtalet diskuterar vi de alternativ som finns för dig och hittar den lösning som passar dig bäst.

Kallelsen till samtal får du under sommaren det året du gått ur högstadiet. Samtalet kan hållas tidigare i de fall det är lämpligt.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-08-09

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Vivi Johansson
0502-60 63 45

Programsamordnare
Kajsa Folke
0502-60 61 64
0502-60 61 68


Rudbecksgymnasiet    Vulcansväg 6    522 34 Tidaholm    0502 - 60 61 48