RSS
Startsidan Rudbecksgymnasiet

Studieekonomi

Myntstaplar
När du studerar på gymnsiet får du studiebidrag genom CSN.

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från CSN till och med vårterminen det år du fyller 20. Klicka dig in på CSN:s hemsida om du har frågor om studiehjälp.

Efter du fyllt 20 år​

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på CSN:s hemsida. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-05-02

Kontakt

Expedition
0502-60 61 48

Länkar
CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rudbecksgymnasiet    Vulcansväg 6    522 34 Tidaholm    0502 - 60 61 48