Startsidan Rudbecksgymnasiet

Skolskjuts

Behöver du åka buss för att ta dig till Rudbecksgymnasiet?

Då är du främst hänvisad till kollektivtrafiken. I mån av plats finns det också möjlighet för dig att åka med grundskolans skolskjutsar.

Busskort

Bor du mer än fyra kilometer från skolan uppfyller du också kravet för att få ett busskort av skolan. Har du mer än fyra kilometer mellan hemmet och din närmaste hållplats kan du ha rätt till så kallad självskjutsbidrag/anslutningsresa. För busskort och mer information kontakta ungdomskonsulent Thomas Waltersson.

Har du svårt att ta dig hem tisdagar och torsdagar?

De elever som går långdagar tisdag och torsdag kommer inte hem dessa dagar med sina ordinarie busslinjer. Då finns möjlighet att använda "anropsstyrd linjetrafik". Det innebär att elever får åka hem med taxi eller minibuss - trafiken avgår från busstationen kl. 16.40. Om du vill utnyttja denna möjlighet uppmanas du kontakta Thomas Waltersson omgående.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-05-02

Rudbecksgymnasiet    Vulcansväg 6    522 34 Tidaholm    0502 - 60 61 48