RSS
Startsidan Rudbecksgymnasiet

Skolskjuts

Behöver du åka buss för att ta dig till Rudbecksgymnasiet?

Då är du främst hänvisad till kollektivtrafiken. I mån av plats finns det också möjlighet för dig att åka med grundskolans skolskjutsar.

Busskort

Bor du mer än fyra kilometer från skolan uppfyller du också kravet för att få ett busskort av skolan. Har du mer än fyra kilometer mellan hemmet och din närmaste hållplats kan du ha rätt till så kallad självskjutsbidrag/anslutningsresa. För busskort och mer information kontakta Sofia Nilsdotter. Se kontaktuppgifter till höger.

Har du svårt att ta dig hem tisdagar och torsdagar?

De elever som går långdagar tisdag och torsdag kommer inte hem dessa dagar med sina ordinarie busslinjer. Då finns möjlighet att använda "anropsstyrd linjetrafik". Det innebär att elever får åka hem med taxi eller minibuss - trafiken avgår från busstationen kl. 16.40. Om du vill utnyttja denna möjlighet uppmanas du kontakta Sofia omgående.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-08-09

Kontakt

Utbildningssamordnare
Sofia Nilsdotter
0502-60 61 52

Skoladministratör
Karin Larsson
0502-60 61 48

Rudbecksgymnasiet    Vulcansväg 6    522 34 Tidaholm    0502 - 60 61 48