RSS
Startsidan Rudbecksgymnasiet

Sjukanmälan

Är du sjuk måste du alltid meddela skolan att du inte kommer. Vårdnadshavare sjukanmäler omyndiga elever. Myndiga elever kan sjukanmäla sig själva.

Det finns två sätt att sjukanmäla sig; telefonanmälan eller webbanmälan.

Telefonanmälan

Ring 010-8887050 och uppge på begäran ditt samt ditt barns personnummer. Anmälan gäller för hela dagen. Tänk på att ringa på nytt om eleven blir sjuk även följande dag.

Om eleven bara ska vara frånvarande del av dag kommer frånvaroanmälan att skrivas över då lärare rapporterar eleven som närvarande på lektion.

Webbanmälan vårdnadshavare

Logga in på www.vklass.se och gör sjukanmälan.

I Vklass kan vårdnadshavare sjukanmäla sitt barn del av dag samt flera dagar efter varandra. Detta kan göras retroaktivt fyra timmar.

Sjukanmälan, för ensamkommande barn/ungdomar

Omyndiga ensamkommande barn med ofullständiga/fullständiga personnummer och ungdomar över 18 år med tillfälliga personnummer går ej att anmäla via Vklass telefonanmälan. Tag istället kontakt direkt med klassföreståndarna på 0502-60 63 57 eller skicka ett SMS på 0732-70 42 49.

Är eleven över 18 år och har fullständigt personnummer, ska eleven själv sjukanmäla sig via Vklass telefonanmälan 08-51909321.


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-05-09

Kontakt

Expedition
0502-60 61 48

Rudbecksgymnasiet    Vulcansväg 6    522 34 Tidaholm    0502 - 60 61 48