RSS
Startsidan Rudbecksgymnasiet

Elevhälsa

På Rudbecksgymnasiet ska alla få det stöd de behöver. Elevhälsan stöttar dem som behöver det.

Kurator

Vill du prata med någon ska du kontakta Anders eller Zandra.
Zandra är kurator för elever som går Språkintroduktion och Anders är kurator för övriga elever.
 De använder samtalet som verktyg och lyssnar på dig som har personliga eller skolrelaterade bekymmer, som hindrar dig från att ha en bra skolgång. Även vårdnadshavare är välkomna att kontakta Zandra eller Anders.

Skolsköterska

Carina Ögell och Victoria Karlsson är Rudbecksgymnasiets skolsköterskor. Till dem är alla Rudbecksgymnasiets elever välkomna för att få enklare sjukvårdsbehandlingar, rådgivning i medicinska, psykosociala eller på annat sätt hälsorelaterade frågor. Vid behov bokas tid till skolläkaren via skolsköterskorna.

Arbetstider hittas på dörren till sköterskornas expedition.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-17

Kontakt

Kurator

Zandra Holgersson
0502-606126


Anders Söderlund

0502-60 61 12
0706-57 74 68

Skolsköterska
Victoria Karlsson
0502-60 61 14

Carina Ögell
0502-60 61 19

Rudbecksgymnasiet    Vulcansväg 6    522 34 Tidaholm    0502 - 60 61 48